Citation link:
Abstract:
Първи всеславянски юнашко-соколски събор.
 
Creator:
фотоателие Сп. М. Попов
 
Created:
29.06.1931
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на спорта
 
Identifier:
F14370387450502
 
IsFormatOf:
360
 
Subject:
1910; спорт; откриване; тържество; AthPlus