Current View
Citation link:
Title:
Инвестиции в нови технологии в средното образование като инструмент за интервенция, насочен към повишаване на ефективността на образователния процес : Автореферат / Теодора Върбанова Върбанова ; Науч. ръководител Албена Вуцова.; Measuring and analysing impact of investments in new technologies in school education, as an instrument for increasing efficiency in education Teodora Varbanova Varbanova
 
Creator:
Върбанова, Теодора Върбанова; Varbanova, Teodora Varbanova; Вуцова, Албена Христова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8. Икономика и управление по отрасли: Публичен сектор СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак. 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието и просветата.
 
*** *** ***
 
001:
001148580
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Върбанова, Теодора Върбанова
 
245:
Инвестиции в нови технологии в средното образование като инструмент за интервенция, насочен към повишаване на ефективността на образователния процес :| Автореферат /| Теодора Върбанова Върбанова ; Науч. ръководител Албена Вуцова.
 
246:
Measuring and analysing impact of investments in new technologies in school education, as an instrument for increasing efficiency in education| Teodora Varbanova Varbanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 561.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
60 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8. Икономика и управление по отрасли: Публичен сектор| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак.| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието и просветата.
 
700:
Varbanova, Teodora Varbanova| Вуцова, Албена Христова| науч. ръководител