Current View
Citation link:
Title:
Колизия между възстановяването на право на собственост и придобиването на право на собственост по реда на параграф 4а от ПЗР ЗСПЗЗ : Автореферат / Нейко Симеонов Димитров ; Науч. ръководител Иван Русчев.
 
Creator:
Димитров, Нейко Симеонов; Русчев, Иван Русчев науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Поземлена собственост правни проблеми. България
 
*** *** ***
 
001:
001146203
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Нейко Симеонов
 
245:
Колизия между възстановяването на право на собственост и придобиването на право на собственост по реда на параграф 4а от ПЗР ЗСПЗЗ :| Автореферат /| Нейко Симеонов Димитров ; Науч. ръководител Иван Русчев.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 402.7 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Гражданскоправни науки"
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Поземлена собственост| правни проблеми.| България
 
700:
Русчев, Иван Русчев| науч. ръководител