Citation link:
 • Завѣтъ атъ на Василія Евстаѳьева сына Априлова = Η Διαθηκη τού Βαςιλειου Ευςταθιου υιου Αпріллов
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
   • [Ил.] Василій Евстаѳьевичь
  • Иманіе то ми ся содержава // Η πεοιουσία μου συνίςαται
   • § 1. // § 1.
    • [с. 1]
   • § 2. // § 2.
    • [с.] 2
   • § 3. // § 3.
   • § 4. // § 4.
    • [с.] 3
   • § 5. // § 5.
   • § 6. // § 6.
    • [с.] 4
   • § 7. // § 7.
   • § 8. // § 8.
    • [с.] 5
   • § 9. // § 9.
   • § 10. // § 10.
   • § 11. // § 11.
   • § 12. // § 12.
    • [с.] 6
   • § 13. // § 13.
    • [с.] 7
   • § 14. // § 14.
   • § 15. // § 15.
    • [с.] 8
   • § 16. // § 16.
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • § 17. // § 17.
    • [с.] 11
   • § 18. // § 18.
   • § 19. // § 19.
    • [с.] 12
   • § 20. // § 20.
    • [с.] 13
   • § 21. // § 21.
   • § 22. // § 22.
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • § 23. // § 23.
   • § 24. // § 24.
   • § 25. // § 25.
    • [с.] 16
   • § 26. // § 26.
   • § 27. // § 27.
    • [с.] 17
   • § 28. // § 28.
    • [с.] 18
   • § 29. // § 29.
    • [с.] 19
  • Допалваніе на завѣтъ атъ // Προςθηκη εις την διαθηκην μου
   • [с. 20]
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с. 26]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]