Citation link:
 • Испадналъ търговецъ или Смьртна жьртва : Позорищна игра, въ три дѣйства
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Лица-та
   • [с. 2]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Думы на ”Испадналыя търговецъ” къмъ българи-тѣ
   • [с. 5]
   • [с.] 6
  • Пьрво дѣйство
   • І. Явленѥ
    • [с. 7]
    • [с.] 8
   • ІІ. Явленѥ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • ІІІ. Явленѥ
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • ІV. Явленѥ
    • [с.] 13
   • V. Явленѥ
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • VІ. Явленѥ
    • [с.] 17
   • VІІ. Явленѥ
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • VІІІ. Явленѥ
    • [с.] 25
   • ІХ. Явленѥ
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Х. Явленѥ
   • ХІ. Явленѥ
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • ХІІ. Явленѥ
    • [с.] 31
    • [с.] 32
  • Второ дѣйство
   • І. Явленѥ
    • [с. 33]
    • [с.] 34
    • [с.] 35
   • ІІ. Явленѥ
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • ІІІ. Явленѥ
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • ІV. Явленѥ
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • V. Явленѥ
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • VІ. Явленѥ
    • [с.] 45
   • VІІ. Явленѥ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • VІІІ. Явленѥ
    • [с.] 54
  • Трето дѣйство
   • І. Явленѥ
    • [с. 55]
    • [с.] 56
   • ІІ. Явленѥ
    • [с.] 57
   • ІІІ. Явленѥ
   • ІV. Явленѥ
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • V. Появленѥ
    • [с.] 65
   • VІ. Явленѥ
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • VІІ. Явленѥ
    • [с.] 69
   • VІІІ. Явленѥ
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
   • ІХ. Явленѥ
   • Х. Явленѥ
    • [с.] 74
   • ХІ. Явленѥ
    • [с.] 75
   • ХІІ. Явленѥ
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с. 79]
    • [с. 80]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]