Current View
Citation link:
Title:
Османската историопис за политическата обстановка в българските земи през втората половина на ХVІІ в. : (Според съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша) Автореферат / Джени Стоянова Иванова ; Науч. ръководител Тодор Попнеделев.; The Political Situation in the Bulgarian Lands During the Second half of 17th Century in the Ottoman Historical Writings (According to Sil?hdar Mehmed A?a and Defterdar Mehmed Pasha's Writings) Dzheni Stoyanova Ivanova
 
Creator:
Иванова, Джени Стоянова; Ivanova, Dzeni Stojanova.; Попнеделев, Тодор Александров науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Coverage:
България история извори.; България вътрешна политика история извори.; Турция историография извори. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" / СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2011; Съдържа и Публ. по темата; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2016
 
*** *** ***
 
001:
000659958
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Джени Стоянова
 
245:
Османската историопис за политическата обстановка в българските земи през втората половина на ХVІІ в. :| (Според съчиненията на Силяхдар Мехмед ага и Дефтердар Мехмед паша)| Автореферат /| Джени Стоянова Иванова ; Науч. ръководител Тодор Попнеделев.
 
246:
The Political Situation in the Bulgarian Lands During the Second half of 17th Century in the Ottoman Historical Writings (According to Sil?hdar Mehmed A?a and Defterdar Mehmed Pasha's Writings)| Dzheni Stoyanova Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 314 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" /| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2011
 
505:
Съдържа и Публ. по темата
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2016
 
651:
България| история| извори.| България| вътрешна политика| история| извори.| Турция| историография| извори.
 
700:
Ivanova, Dzeni Stojanova.| Попнеделев, Тодор Александров| науч. ръководител