Citation link:
  • Русо като литературен обновител : (По случай 200-годишния му юбилей на 28 юни н. ст.) /М. Арнаудов.
    • Начална страница с дарствен надпис от автора