Citation link:
 • Въпросъ за Българската и Сръбската църкви прѣдъ сѫдилиштето на Лионский съборъ въ 1274 г. : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 7/8 (1873), с. 25-42.
  • [c.] 25
  • [c.] 26
  • [c.] 27
  • [c.] 28
  • [c.] 29
  • [c.] 30
  • [c.] 31
  • [c.] 32
  • [c.] 33
  • [c.] 34
  • [c.] 35
  • [c.] 36
  • [c.] 37
  • [c.] 38
  • [c.] 39
  • [c.] 40
  • [c.] 41
  • [c.] 42