Citation link:
 • Две совѣтователни слова ПлՃтарха Херонеа о воспитанїи дѣтей и Ісократа Ритора о благонравїи юности
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Предисловіе
   • [с.I]
   • [с.II]
   • [с.III]
   • [с.IV]
  • Кратко сказаніе за ПлՃтарха
   • [с.V]
   • [с.VI]
  • ПлՃтарха о воспитаніе дѣтей
   • [с.VII]
  • [Мото]
   • [с.VIII]
  • ПлՃтарха Херонеа о Воспитанїе дѣтей
   • [с.1]
   • [с.]2
   • [с.]3
   • [с.]4
   • [с.]5
   • [с.]6
   • [с.]7
   • [с.]8
   • [с.]9
   • [с.]10
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
   • [с.]20
   • [с.]21
   • [с.]22
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
   • [с.]47
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
   • [с.]56
  • Ісократа къ ДимонівՃ совѣтъ
   • [с.57]
   • [с.58]
  • Житіе списателѧ въ кратцѣ
   • [с.59]
   • [с.]60
  • Ісократа къ ДимонівՃ совѣтъ
   • [с.61]
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
   • [с.]65
   • [с.]66
  • Нравоучителни совѣтованіѧ-та
   • [с.]67
   • [с.]68
   • [с.]69
   • [с.]70
   • [с.]71
   • [с.]72
   • [с.]73
   • [с.]74
   • [с.]75
   • [с.]76
   • [с.]77
   • [с.]78
   • [с.]79
   • [с.]80
   • [с.]81
   • [с.]82
   • [с.]83
   • [с.]84
   • [с.]85
   • [с.]86
   • [с.]87
  • Заключеніе. Препоручително къ добродѣтели и наՃколюбію
   • [с.]88
   • [с.]89
   • [с.]90
   • [с.]91
   • [с.92]
  • Знай любимыймой роде! защо сосъ плачъ испѣвамъ слѣдователны-те Стіхове
   • [с.93]
   • [с.94]
  • Имена-та на любородныте Спомоществователи
   • [с.95]
   • [с.96]
   • [с.97]
   • [с.98]
   • [с.99]
   • [с.100]
   • [с.101]
   • [с.102]
   • [с.103]
   • [с.104]
   • [с.105]
   • [с.106]
   • [с.107]
   • [с.108]
   • [с.109]
   • [с.110]
   • [с.111]
   • [с.112]
   • [с.113]
   • [с.114]
   • [с.115]
   • [с.116]
   • [с.117]
   • [с.118]
   • [с.119]
   • [с.120]
   • [с.121]
   • [с.122]
   • [с.123]
   • [с.124]
   • [с.125]
   • [с.126]
   • [с.127]
   • [с.128]
   • [с.129]
   • [с.130]
   • [с.131]
   • [с.132]
   • [с.133]
   • [с.134]
   • [с.135]
   • [с.136]
   • [с.137]
   • [с.138]
   • [с.139]
   • [с.140]
   • [с.141]
   • [с.142]
   • [с.143]
   • [с.144]
   • [с.145]
   • [с.146]
   • [с.147]
   • [с.148]
   • [с.149]
   • [с.150]
   • [с.151]
   • [с.152]
   • [с.153]
   • [с.154]
   • [с.155]
   • [с.156]
   • [с.157]
   • [с.158]
   • [с.159]
   • [с.160]
   • [с.161]
   • [с.162]
   • [с.163]
   • [с.164]
   • [с.165]
   • [с.166]
   • [с.167]
   • [с.168]
   • [с.169]
   • [с.170]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]