Abstract:
Делегатки на Шестата конференция на жените комунистки.
 
Created:
1922
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160031
 
IsFormatOf:
Г І 107/17
 
Subject:
комунистическо движение; конференция; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements