Citation link:
Abstract:
Николай Масалитинов в образа на бащата от ”Синята птица” на Метерлинк - постановка на МХТ.
 
Created:
1908-1909
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670955
 
IsFormatOf:
ЦДА ф. 1692К, оп. 1, а.е 550.
 
Subject:
актьор; 1900; театър; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld