Citation link:
  • Една забравена българска история : [статия] / Съобщава М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 7, кн. 34 (1890), с. 542-545.
    • [с. 542]
    • [с.] 543
    • [с.] 544
    • [с.] 545