• Добри Чинтулов (1822-1922) : (Докладвано от Б. Пенев в Историко-филологичния клон на 17.V.1921 г.) /от В. Пундев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора