• Къмъ бѣлѣжкитѣ на господина Шопова за титлитѣ на Битолскитѣ владици : (Гледай въ Период. Списание, кн. ХХХІ, стр. 97) : [статия] / Отъ М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 7, кн. 32/33 (1890), с. 363.
    • [с. 363]