Current View
Citation link:
Title:
Механизми на действие на липолитични и протеолитични ензими върху субстрати, организирани в моделни наноразмерни структури : Автореферат / Кристина Мирчева Мирчева ; Науч. ръководители Цветанка Иванова, Иван Панайотов.
 
Creator:
Мирчева, Кристина Мирчева; Иванова, Цветанка Надкова науч. ръководител; Панайотов, Иван Иванов науч. ръководител
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен доктор, СУ "Св. Климент Охридски, Хим. фак., Кат. Физикохимия 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Ензими приложение във физикохимията.; Физикохимия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мирчева, Кристина Мирчева
 
245:
Механизми на действие на липолитични и протеолитични ензими върху субстрати, организирани в моделни наноразмерни структури :| Автореферат /| Кристина Мирчева Мирчева ; Науч. ръководители Цветанка Иванова, Иван Панайотов.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
51 с. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен доктор,| СУ "Св. Климент Охридски, Хим. фак., Кат. Физикохимия| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Ензими| приложение| във физикохимията.| Физикохимия.
 
700:
Иванова, Цветанка Надкова| науч. ръководител| Панайотов, Иван Иванов| науч. ръководител