Current View
Citation link:
Title:
Игрови трансформации на паремии и прецедентни изказвания в заглавията в руските печатни медии : Автореферат / Елена Кирилова Раденкова ; Науч. ръководител Силвия Атанасова Петкова.; Игровые трансформации паремий и прецедентных высказваний в заголовках российских печатных СМИ
 
Creator:
Раденкова, Елена Кирилова; Петкова, Силвия Атанасова науч. ръководител; Radenkova, Elena Kirilova
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, Проф. направление: 1.1. Филология, науч. спец. Слав. ез. (Съвременен рус. ез. - Фразеология) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Слав. филологии, Кат. "Рус. ез." 2016; Библиогр. с. 54-55; Електронно копие [София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017]
 
Subject:
Периодичен печат Русия.; Средства за масова информация език и стил Русия.; Руски език фразеология и идиоматика.
 
*** *** ***
 
001:
001116718
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Раденкова, Елена Кирилова
 
245:
Игрови трансформации на паремии и прецедентни изказвания в заглавията в руските печатни медии :| Автореферат /| Елена Кирилова Раденкова ; Науч. ръководител Силвия Атанасова Петкова.
 
246:
Игровые трансформации паремий и прецедентных высказваний в заголовках российских печатных СМИ
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 843.7 KB)
 
260:
София,| 2016.
 
300:
57 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, Проф. направление: 1.1. Филология, науч. спец. Слав. ез. (Съвременен рус. ез. - Фразеология)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Слав. филологии, Кат. "Рус. ез."| 2016
 
504:
Библиогр. с. 54-55
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017]
 
650:
Периодичен печат| Русия.| Средства за масова информация| език и стил| Русия.| Руски език| фразеология и идиоматика.
 
700:
Петкова, Силвия Атанасова| науч. ръководител| Radenkova, Elena Kirilova