Current View
Citation link:
Title:
Био земеделието в България 1990-2014 : Нови социални практики в контекста на национални и европейски политики : Автореферат / Здравка Георгиева Димитрова ; Науч. ръководител Петя Кабакчиева.; Organic farming in Bulgaria 1990-2014 New social practices in the context of national and European policies Zdravka Georgieva Dimitrova
 
Creator:
Георгиева, Здравка; Dimitrova, Zdravka Georgieva; Кабакчиева, Петя Любомирова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на авт. е Здравка Георгиева Димитрова; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2018; Библиогр. с. 43-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Биологично земеделие България.; Селскостопански култури екология България.
 
*** *** ***
 
001:
001139677
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Здравка
 
245:
Био земеделието в България 1990-2014 :| Нови социални практики в контекста на национални и европейски политики : Автореферат /| Здравка Георгиева Димитрова ; Науч. ръководител Петя Кабакчиева.
 
246:
Organic farming in Bulgaria 1990-2014| New social practices in the context of national and European policies| Zdravka Georgieva Dimitrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 709.1 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
46 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на авт. е Здравка Георгиева Димитрова
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 43-46
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Биологично земеделие| България.| Селскостопански култури| екология| България.
 
700:
Dimitrova, Zdravka Georgieva| Кабакчиева, Петя Любомирова| науч. ръководител