Citation link:
 • [Болгарска Аритметика 1856]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
  • Часть перва
   • [Що сѧ говори Аритметика?]
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • Заради численїето (броенїето)
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • [За цѣлитѣ числа]
    • Приложеніе
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Изѧтіе
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Множеніе
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Дѣленіе
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
   • За дробенїѧта
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • Приложеніе
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • Изѧтіе
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Множеніе
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • Дѣленіе
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
   • Десетни дробенїѧ
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • Приложенїе
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Изѧтїе
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • Множеїе
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Дѣленїе
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
   • Заради смѣшенныте числа
    • [с.] 95
    • Приложенїе
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • Множенїе
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
    • Дѣленїе
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
   • Заради силыте и корените на числата
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Заради изведенїето на четвероՃголныте корени
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
   • Заради кивическїа корень
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
  • [Часть втора]
   • Заради сравненїе или разность
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
   • Тройно правило
    • [с.] 135
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • Сложено тройно правило
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
   • СодрՃжество
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
   • Правило на сокращенїето
    • [с. 202]
    • [с.] 203
   • Правило на смѣшенїѧта
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • Правило на размѣненїето
    • [с.] 213
    • [с.] 214
   • Начертанїе на рѣчи съ числителны цифры
    • [с.] 215
    • За да сѧ намѣри нѣкое число като го намысли нѣкой
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • [с.] 219
     • [с.] 220
    • Заради намѣрՃванїето колко пары иматъ троица человѣцы въ кесіите си
     • [с.] 221
     • [с.] 222
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]