Current View
Citation link:
Title:
Европейският владетелски средновековен костюм (средата на XI - средата на XIV век) : Извори и проблеми : Автореферат / Ивелина Пенчева Кючукова ; Науч. ръководител Христо Матанов
 
Creator:
Кючукова, Ивелина Пенчева; Матанов, Христо Луков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Европа история 11-14 в. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационния труд за придобиване на науч. и образователната степен "доктор", професионално направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Облекло история 11-14 в. Европа; Владетели, европейски
 
*** *** ***
 
001:
001157534
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кючукова, Ивелина Пенчева
 
245:
Европейският владетелски средновековен костюм (средата на XI - средата на XIV век) :| Извори и проблеми : Автореферат /| Ивелина Пенчева Кючукова ; Науч. ръководител Христо Матанов
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 302.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационния труд| за придобиване на науч. и образователната степен "доктор", професионално направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на Византия и балканските народи"
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Облекло| история| 11-14 в.| Европа| Владетели, европейски
 
651:
Европа| история| 11-14 в.
 
700:
Матанов, Христо Луков| науч. ръководител