Citation link:
 • Часослов началото на XVIII в.[Ръкопис]
  • лист 1 - лице
  • лист 1 - гръб, лист 2 - лице
  • лист 2 - гръб, лист 3 - лице
  • лист 3 - гръб, лист 4 - лице
  • лист 4 - гръб, лист 5 - лице
  • лист 5 - гръб, лист 6 - лице
  • лист 6 - гръб, лист 7 - лице
  • лист 7 - гръб, лист 8 - лице
  • лист 8 - гръб, лист 9 - лице
  • лист 9 - гръб, лист 10 - лице
  • лист 10 - гръб, лист 11 - лице
  • лист 11 - гръб, лист 12 - лице
  • лист 12 - гръб, лист 13 - лице
  • лист 13 - гръб, лист 14 - лице
  • лист 14 - гръб, лист 15 - лице
  • лист 15 - гръб, лист 16 - лице
  • лист 16 - гръб, лист 17 - лице
  • лист 17 - гръб, лист 18 - лице
  • лист 18 - гръб, лист 19 - лице
  • лист 19 - гръб, лист 20 - лице
  • лист 20 - гръб, лист 21 - лице
  • лист 21 - гръб, лист 22 - лице
  • лист 22 - гръб, лист 23 - лице
  • лист 23 - гръб, лист 24 - лице
  • лист 24 - гръб, лист 25 - лице
  • лист 25 - гръб, лист 26 - лице
  • лист 26 - гръб, лист 27 - лице
  • лист 27 - гръб, лист 28 - лице
  • лист 28 - гръб, лист 29 - лице
  • лист 29 - гръб, лист 30 - лице
  • лист 30 - гръб, лист 31 - лице
  • лист 31 - гръб, лист 32 - лице
  • лист 32 - гръб, лист 33 - лице
  • лист 33 - гръб, лист 34 - лице
  • лист 34 - гръб, лист 35 - лице
  • лист 35 - гръб, лист 36 - лице
  • лист 36 - гръб, лист 37 - лице
  • лист 37 - гръб, лист 38 - лице
  • лист 38 - гръб, лист 39 - лице
  • лист 39 - гръб, лист 40 - лице
  • лист 40 - гръб, лист 41 - лице
  • лист 41 - гръб, лист 42 - лице
  • лист 42 - гръб, лист 43 - лице
  • лист 43 - гръб, лист 44 - лице
  • лист 44 - гръб, лист 45 - лице
  • лист 45 - гръб, лист 46 - лице
  • лист 46 - гръб, лист 47 - лице
  • лист 47 - гръб, лист 48 - лице
  • лист 48 - гръб, лист 49 - лице
  • лист 49 - гръб, лист 50 - лице
  • лист 50 - гръб, лист 51 - лице
  • лист 51 - гръб, лист 52 - лице
  • лист 52 - гръб, лист 53 - лице
  • лист 53 - гръб, лист 54 - лице
  • лист 54 - гръб, лист 55 - лице
  • лист 55 - гръб, лист 56 - лице
  • лист 56 - гръб, лист 57 - лице
  • лист 57 - гръб, лист 58 - лице
  • лист 58 - гръб, лист 59 - лице
  • лист 59 - гръб, лист 60 - лице
  • лист 60 - гръб, лист 61 - лице
  • лист 61 - гръб