Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Български журналисти и депутати, Дрезден, 1916 г.
 
Creator:
Мюлер, Адриан
 
Created:
1916 г.
 
Spatial:
Дрезден, Германия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950563
 
IsFormatOf:
Сн. 536-10/81
 
Subject:
юрист; политик; писател; журналист; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld