Citation link:
 • Изгубена Станка : Драма въ петь дѣйствія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Къмъ читателитѣ
   • [с. 2]
  • Драгы врьстници!
   • [с. 3]
  • Дѣйствующи-тѣ лица
   • [с. 4]
  • Дѣйствіе пьрво
   • Іавленіе І
    • [с. 5]
    • [с.] 6
   • Іавленіе ІІ
    • [с.] 7
   • Іавленіе ІІІ
    • [с.] 8
   • Іавленіе ІV
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Іавленіе V
    • [с.] 11
   • Іавленіе VІІ [VІ]
    • [с.] 12
  • Дѣйствіе второ
   • Іавленіе І
    • [с.] 13
   • Іавленіе ІІ
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Іавленіе ІІІ
    • [с.] 16
   • Іавленіе ІV
    • [с.] 17
   • Іавленіе V [ІV]
   • Іавленіе ІV [V]
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Іавленіе VІ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
  • Дѣйствіе трето
   • Іавленіе І
    • [с.] 22
   • Іавленіе ІІ
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Іавленіе ІІІ
    • [с.] 25
   • Іавленіе ІV
    • [с.] 26
    • [с.] 27
   • Іавленіе V
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Іавленіе VІ
    • [с.] 30
   • Іавленіе VІІ
   • Іавленіе VІІІ
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Іавленіе ІХ
    • [с.] 33
   • Іавленіе Х
    • [с.] 34
   • Іавленіе ХІ
    • [с.] 35
   • Іавленіе ХІІ
    • [с.] 36
   • Іавленіе ХІІІ
    • [с.] 37
   • Іавленіе ХІV
  • Дѣйствіе четвьрто
   • [с.] 38
   • Іавленіе І
   • Іавленіе ІІ
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Іавленіе ІІІ
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Іавленіе ІV
   • Іавленіе V
    • [с.] 43
   • Іавленіе VІ
  • Дѣйствіе піато
   • [с.] 44
   • Іавленіе І
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Іавленіе ІІ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]