Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 8, кн. 37-42 (1891-1893)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 8, кн. 37/38 (1891)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Два санджака отъ Источна Македония. Описва Z. (Продължение отъ книжка XXXVI)
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
   • Българо-гръцката църковна распря. Отъ Теодора Стоянова Бурмова. (Продължение отъ книжка XXXVI)
    • [с. 92]-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
   • Исторически материяли. Съобщава А. Теодоровъ
    • [с.] 118-[119]
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
   • Състоянието на химическата номенклатура за неорганическитѣ съединения и материали частно за българската. Отъ В. Атанасовъ
    • [с.] 142-[143]
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
   • Българскитѣ колонии въ Руссия. Отъ Г. З-въ
    • [с.] 176-[177]
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
    • [с.] 182-183
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
   • Македония въ миналото и́. Отъ Димитриева
    • [с. 194]-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
    • [с.] 222-223
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
   • Нѣколко бѣлѣжки за единъ рѫкописъ отъ книгата "Описание на светогорскитѣ мънастири". Отъ Н. А. Начовъ
    • [с.] 238-[239]
    • [с.] 240-241
   • Български народни умотворения
    • [с.] 242-[243]
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-253
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
   • Книжнина
    • [с. 264]-265
    • [с.] 266-267
    • [с.] 268-269
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
   • Притурки къмъ статията "Два санджака отъ Ист. Мак."
    • [с.] 294-295
    • [с.] 296-297
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330
    • [с. ІІІ]
    • [с.] 331
    • [с.] 332-[333]
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 8, кн. 39 (1892)
   • Съдържание
    • [с. 342-ІV]
   • Сегашното и недавното минѫло на градъ Велесъ. Кратъкъ очеркъ отъ К.
    • [с. V-343]
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
    • [с.] 352-353
    • [с.] 354-355
    • [с.] 356-357
    • [с.] 358-359
    • [с.] 360-361
    • [с.] 362-363
    • [с.] 364-365
    • [с.] 366-367
    • [с.] 368-369
    • [с.] 370-371
    • [с.] 372-373
    • [с.] 374-375
   • Българскитѣ колонии въ Руссия. Отъ Г. Занетова. (Продължение отъ книжки XXXVII и XXXVIII)
    • [с.] 376-[377]
    • [с.] 378-379
    • [с.] 380-381
    • [с.] 383-383
    • [с.] 384-385
   • Къмъ терминологията на българската фауна. Отъ Ан. Тошевъ
    • [с. 386]-387
    • [с.] 388-389
    • [с.] 390-391
    • [с.] 392-393
    • [с.] 394-395
    • [с.] 396-397
    • [с.] 398-399
    • [с.] 400-401
    • [с.] 402-403
   • Двѣ Хаджи Йоакимови книги. (Съ приложение на единъ малъкъ рѫкописъ). Съобщава Н. А. Начовъ
    • [с.] 404-[405]
    • [с.] 406-407
    • [с.] 408-409
    • [с.] 410-411
    • [с.] 412-413
    • [с.] 414-415
    • [с.] 416-417
    • [с.] 418-419
    • [с.] 420-421
    • [с.] 422-423
    • [с.] 424-425
    • [с.] 426-427
   • Два документа отъ Пелагонийската (Битолската) епархия. Съобщава Д. В. Македонский
    • [с. 428]-429
    • [с.] 430-431
    • [с.] 432-433
   • Нѣколко думи за караманцитѣ. Пише Черновѣждъ
    • [с.] 434-[435]
    • [с.] 436-437
    • [с.] 438-439
    • [с.] 440-441
    • [с.] 442-443
    • [с.] 444-445
    • [с.] 446-447
    • [с.] 448-449
    • [с.] 450-451
    • [с.] 452-453
    • [с.] 454-455
   • Български народни умотворения
    • [с.] 456-[457]
    • [с.] 458-459
    • [с.] 460-461
    • [с.] 462-463
    • [с.] 464-465
    • [с.] 466-467
    • [с.] 468-469
    • [с.] 470-471
    • [с.] 472-473
   • Книжнина
    • [с. 474]-475
    • [с.] 476-477
    • [с.] 478-479
    • [с.] 480-481
    • [с.] 482-483
    • [с.] 484-485
    • [с.] 486-487
    • [с.] 488-489
    • [с.] 490-491
    • [с.] 492-493
    • [с.] 494-495
    • [с.] 496-497
    • [с.] 498-499
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 8, кн. 40 (1892)
   • Съдържание
    • [с. 500-VІ]
   • Геологическо-петрографическо описание на Срѣдня-Гора между рѣкитѣ Стрѣма и Тополница и на съсѣднитѣ ней страни. (Съ една геологическа-колорирана карта въ масщабъ 1: 210,000). Отъ Г. Н. Златарски
    • [с. VІІ-501]
    • [с.] 502-503
    • [с.] 504-505
    • [с.] 506-507
    • [с.] 508-509
    • [с.] 510-511
    • [с.] 512-513
    • [с.] 514-515
    • [с.] 516-517
    • [с.] 518-519
    • [с.] 520-521
    • [с.] 522-523
    • [с.] 524-525
    • [с.] 526-527
    • [с.] 528-529
    • [с.] 530-531
    • [с.] 532-533
    • [с.] 534-535
    • [с.] 536-537
    • [с.] 538-539
    • [с.] 540-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
   • Сегашното и недавното минѫло на градъ Велесъ. Кратъкъ очеркъ отъ К. (Продължение отъ книжка ХХХІХ и свършекъ)
    • [с.] 548-[549]
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
    • [с.] 566-567
    • [с.] 568-569
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
    • [с.] 576-577
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-485
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
    • [с.] 594-595
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
    • [с.] 602-603
    • [с.] 604-605
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
   • Македония въ миналото и́. [Отъ Димитриева. (Продължение отъ книжка ХХХVІІ-ХХХVІІІ)]
    • [с.] 610-[611]
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
    • [с.] 618-619
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
    • [с.] 628-629
    • [с.] 630-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
    • [с.] 640-641
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
   • Български народни умотворения
    • [с. 650]-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
    • [с.] 662-663
   • Книжнина
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
    • [с.] 668-669
    • [с.] 670-671
    • [с.] 672-673
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
    • [с.] 690-691
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694-695
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
   • Извънредно Главно Събрание на Друж."Напрѣдъкъ", въ Виена, държано на 24/6, 26/8, 27/9 Априлъ/Май 1892
    • [с. 700-701]
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
   • Благодарность къмъ членоветѣ на бившето Дружество "Напрѣдъкъ" во Вѣна отъ името на Управителний Съвѣтъ на Българското Книжовно Дружество въ Срѣдецъ
    • [с.] 706-[707]
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Средѣцъ : Год. 8, кн. 41/42 (1893)
   • Съдържание
    • [с. 708-VІІІ]
   • Населението въ Княжество България по тритѣ първи прѣброявания. Отъ М. К. Сарафовъ
    • [с. ІХ-709]
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
    • [с.] 722-723
    • [с.] 724-725
    • [с.] 726-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
    • [с.] 740-741
    • [с.] 742-743
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
    • [с.] 750-751
    • [с.] 752-753
    • [с.] 754-755
    • [с.] 756-757
    • [с.] 758-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
    • [с.] 764-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
    • [с.] 778-779
    • [с.] 780-781
    • [с.] 782-783
    • [с.] 784-785
    • [с.] 786-787
    • [с.] 788-789
    • [с.] 790-791
    • [с.] 792-793
    • [с.] 794-795
    • [с.] 796-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
    • [карта]
   • Геологическо-петрографическо описание на Срѣдня-Гора между рѣкитѣ Стрѣма и Тополница и на съсѣднитѣ ней страни. (Съ една геологическа-колорирана карта въ масщабъ 1: 210,000). Отъ Г. Н. Златарски. (Продължение отъ книжка XL и свършекъ)
    • [с.] 804-[805]
    • [с.] 806-807
    • [с.] 808-809
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
    • [с.] 814-815
    • [с.] 816-817
    • [с.] 818-819
    • [с.] 820-821
    • [с.] 822-823
    • [с.] 824-825
    • [с.] 826-827
    • [с.] 828-829
    • [с.] 830-831
    • [с.] 832-833
    • [с.] 834-835
    • [с.] 836-837
    • [с.] 838-839
    • [с.] 840-841
    • [с.] 842-843
    • [с.] 844-845
    • [с.] 846-847
    • [с.] 848-849
    • [с.] 850-851
    • [с.] 852-853
    • [с.] 854-855
    • [карта]
   • За ударението върху думитѣ въ рѣсенский говоръ отъ западно-македонското нарѣчие. Отъ Х.
    • [с.] 856-[857]
    • [с.] 858-859
    • [с.] 860-861
    • [с.] 862-863
    • [с.] 864-865
    • [с.] 866-867
    • [с.] 868-869
    • [с.] 870-871
    • [с.] 872-873
    • [с.] 874-875
    • [с.] 876-877
    • [с.] 878-879
    • [с.] 880-881
    • [с.] 882-883
    • [с.] 884-885
    • [с.] 886-887
    • [с.] 888-889
    • [с.] 890-891
    • [с.] 892-893
    • [с.] 894-895
    • [с.] 896-897
    • [с.] 898-899
    • [с.] 900-901
    • [с.] 902-903
    • [с.] 904-905
    • [с.] 906-907
    • [с.] 908-909
    • [с.] 910-911
    • [с.] 912-913
    • [с.] 914-915
   • Сърбското занаятчийско изложение въ Враня 1892 г. Отъ С. Ж. Дацовъ
    • [с. 916]-917
    • [с.] 918-919
    • [с.] 920-921
    • [с.] 922-923
    • [с.] 924-925
    • [с.] 926-927
    • [с.] 928-929
    • [с.] 930-931
    • [с.] 932-933
    • [с.] 934-935
    • [с.] 936-937
    • [с.] 938-939
    • [с.] 940-941
    • [с.] 942-943
    • [с.] 944-945
   • Български народни умотворения. (Отъ Горно-Джумайско). Записалъ А. П. Стоиловъ
    • [с. 946]-947
    • [с.] 948-949
   • Материялъ за Българския рѣчникъ изъ Горно-Джумайско. Съобщава А. П. Стоиловъ
    • [с.] 950-[951]
    • [с.] 952-953
    • [с.] 954-955
    • [с.] 956-957
    • [с.] 958-959
   • Книжнина
    • [с.] 960-[961]
    • [с.] 962-963
    • [с.] 964-965
    • [с.] 966-967
    • [с.] 968-969
    • [с.] 970-971
    • [с.] 972-973
    • [с.] 974-975
    • [с.] 976-977
    • [с.] 978-979
    • [с.] 980-981
    • [с.] 982-983
    • [с.] 984-985
    • [с.] 986-987
    • [с.] 988-989
    • [с.] 990-991
    • [с.] 992-993
    • [с.] 994-995
    • [с.] 996-997
    • [с.] 998-999
    • [с.] 1000-1001
    • [с.] 1002-1003
    • [с.] 1004-1005
    • [с.] 1006-1007
    • [с.] 1008-1009
    • [с.] 1010-1011
    • [с.] 1012-1013
    • [с.] 1014-1015
    • [с.] 1016-1017
    • [с.] 1018-1019
    • [с.] 1020-1021
    • [с.] 1022-1023
    • [с.] 1024-1025
    • [с.] 1026-1027
    • [с.] 1028-1029
    • [с.] 1030-1031
   • Общо съдържание на VIII-то годишно течение
    • [с.] 1032-[1033]
    • [с.] 1034-1035
   • По-забѣлѣжни погрѣшки
    • [с. 1036]