Citation link:
  • Лѣтописни бѣлѣжки отъ Разградъ : [статия] / Съобщава М. Дриновъ. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 3, кн. 12 (1884), с. 13-14.
    • [с. 13]
    • [с.] 14