Abstract:
Димитър Петков на излет.
 
Created:
1906
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400073
 
IsFormatOf:
№ 288-2
 
Subject:
политик; министър-председател; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians