Current View
Citation link:
Title:
Превантивно значение на анализ на случаи на професионални правонарушения в хирургичната и други медицински специалности по собствен архивен и на УБ "Лозенец" материал : Автореферат / Росен Трендафилов Хаджиев ; Науч. ръководител Мария Младенова Грозева.; <<The>> preventive role of analysing professional malpractice cases in surgical and other medical specialities based on materials taken from a personal archive and from the archive of University hospital "Lozenets" Rossen Trendafilov Hadjiev
 
Creator:
Хаджиев, Росен Трендафилов; Hadziev, Rosen Trendafilov; Грозева, Мария Младенова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Унив. болница "Лозенец" София, Кат. "Хирургични болести, акушерство и гинекология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Медицинска етика правни проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001145615
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Хаджиев, Росен Трендафилов
 
245:
Превантивно значение на анализ на случаи на професионални правонарушения в хирургичната и други медицински специалности по собствен архивен и на УБ "Лозенец" материал :| Автореферат /| Росен Трендафилов Хаджиев ; Науч. ръководител Мария Младенова Грозева.
 
246:
<<The>> preventive role of analysing professional malpractice cases in surgical and other medical specialities based on materials taken from a personal archive and from the archive of University hospital "Lozenets"| Rossen Trendafilov Hadjiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.109 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
35 с. :| с цв. ил., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Унив. болница "Лозенец" София, Кат. "Хирургични болести, акушерство и гинекология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Медицинска етика| правни проблеми.
 
700:
Hadziev, Rosen Trendafilov| Грозева, Мария Младенова| науч. ръководител