Citation link:
  • Паисий и неговата епоха : Мисли върху генезиса на новобългарското възраждане /От Д-р Ив. Д. Шишманов.
    • Издателска корица
    • Начална страница с личен подпис на проф. Шишманов