Citation link:
 • Спомень за В. В. Макушева и неговитѣ трудове по българската история : [статия] / Отъ М. Дринова. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 2, кн. 6 (1883), с. 46-60.
  • [c. 45]
  • [c.] 46
  • [c.] 47
  • [c.] 48
  • [c.] 49
  • [c.] 50
  • [c.] 51
  • [c.] 52
  • [c.] 53
  • [c.] 54
  • [c.] 55
  • [c.] 56
  • [c.] 57
  • [c.] 58
  • [c.] 59
  • [c.] 60