Citation link:
 • Лампион : Периодическо младежко литературно списание : Год. 1 (1921)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Год. 1, кн. 1
   • [с. 1]
   • [с. ] 2
   • [с. ] 3
   • [с. ] 4
   • [с. ] 5
   • [с. ] 6
   • [с. ] 7
   • [с. ] 8
   • [с. ] 9
   • [с. ] 10
   • [с. ] 11
   • [с. ] 12
   • [с. ] 13
   • [с. ] 14
   • [с. ] 15
   • [с. 16]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]