Citation link:
Abstract:
Димитър Гичев, деец на Българския земеделски народен съюз.
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400081
 
IsFormatOf:
№ 666
 
Subject:
политик; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians