Abstract:
Георги Свраков с колеги пред Българската академия на науките.
 
Created:
20.05.1928
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670849
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 2363, оп. 2, а.е. 15.
 
Subject:
учен; учител; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople