Citation link:
 • Хаджи Димитаръ Ясѣновъ : Драма отъ петъ дѣиствия
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
   • [с. І]
  • Дѣйствующи лица
   • [с. ІІ]
  • Дѣйствие пѫрво.
   • Явление І.
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • Явление ІІ.
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 20
   • Явление ІV.
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Явление V.
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Явление VІ.
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
  • Дѣйствие второ.
   • Явление І.
    • [с. 30]
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Явление ІІ.
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Явление ІІ.
    • Явление ІІ[І].
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Явление ІV.
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • Явление V.
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Явление VІ.
    • [с.] 54
    • [с.] 55
  • Дѣйствие третйо.
   • Явление І.
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Явление ІІ.
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Явление ІV.
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Явление V.
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Явление VІ.
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
   • Явление VІІ.
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • Дѣйствие четвѫрто.
   • Явление І.
    • [с.81]
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
   • Явление ІІ.
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 95
    • [с.] 96
  • Дѣйствие пето.
   • Явление І.
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Явление ІІ.
    • [с.] 103
    • [с.] 104
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • Явление ІV.
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с. 114]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]