Current View
Citation link:
Title:
Ефективен алгоритъм за приближено търсене в регулярни множества : Автореферат / Стефан Владимиров Герджиков ; Науч. ръководител Стоян Михов.
 
Creator:
Герджиков, Стефан Владимиров; Михов, Стоян Милков науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.5 "Математика" по науч. спец. 01.01.01 "Математическа логика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2013; Библиогр. с. 27-31; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Логика, символна и математическа.; Алгоритми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Герджиков, Стефан Владимиров
 
245:
Ефективен алгоритъм за приближено търсене в регулярни множества :| Автореферат /| Стефан Владимиров Герджиков ; Науч. ръководител Стоян Михов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 393 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
31 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 4.5 "Математика" по науч. спец. 01.01.01 "Математическа логика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2013
 
504:
Библиогр. с. 27-31
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Логика, символна и математическа.| Алгоритми.
 
700:
Михов, Стоян Милков| науч. ръководител