Citation link:
 • Нарѫчна числителница
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предизвѣстіе
   • [с. I]
   • [Празна страница]
  • [Начални понятия]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • За приложеніе-то
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • За изятіе-то
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • Прѣдложенія за Приложеніе-то и Изятіе-то
  • За умноженіе-то
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • Прѣдложенія
    • [с.] 22
  • За дѣленіе-то
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • Прѣдложенія
    • [с.] 29
    • [с.] 30
  • За дробенія-та
   • [с.] 31
   • Какъ привождаме дробенія-та въ еднакъвъ именователь
    • [с.] 32
   • Какъ привождаме дробенія-та въ по малкы прѣдѣли
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • За приложеніе-то на дробенія-та. За да са приложатъ дробенія-та трѣбва да иматъ еднакъвъ именователь
    • [с.] 35
   • За изятіе-то на дробенія-та. И да са извадѭтъ дробенія-та трѣбва да иматъ еднакъвъ именователь
    • [с.] 36
   • За умноженіе-то на дробенія-та. Дробеніе съсъ дробеніе се умножава
   • За дѣленіе-то на дробенія-та
    • [с.] 37
   • Прѣдложенія
    • [с.] 38
  • За десетни-тѣ дробенія
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • Приложеніе
   • Изятіе
    • [с.] 42
   • Умноженіе
    • [с.] 43
   • Дѣленіе
    • [с.] 44
  • За смѣшени-тѣ числа
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • Приложеніе
    • [с.] 49
   • Изятіе
    • [с.] 50
   • Умноженіе
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • Дѣленіе
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
  • Заради равнословіе-то или слово-то
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Заради тройно-то правило
   • Предложеніе
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Прѣдложенія
    • [с.] 63
  • Заради сложно-то тройно правило
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
  • Погрѣшкы
   • [с. 68]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]