Abstract:
Царски маневри. Щабът на конното интендатство. Полковник Петър Цанев, седнал по средата.
 
Created:
11.09.1937
 
Spatial:
гара Тулово
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450422
 
Subject:
армейски офицер; AthPlus