Citation link:
 • Езопови басни
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Εзопъ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Εзопови басни
   • Орелъ и лисица
    • [с. 5]
   • Орелъ и жՃкъ (базՃнѧкъ, рогчо)
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Лисица и прьчь
    • [с.] 8
   • Поръ и петелъ
    • [с.] 9
   • Пѣтли и ербица
    • [с.] 10
   • Коварныи
    • [с.] 11
   • Жеби
   • Отъ кՃче Ճхапанныи
    • [с.] 12
   • Злицы-тѣ
    • [с.] 13
   • Аре и влъкъ
   • Гарванъ
    • [с.] 14
   • Лъвъ и жѧба
   • Кокошка и ластовица
    • [с.] 15
   • Лысица и обезѧна (маймՃна)
    • [с.] 16
   • Лѣкарь и болныи
   • Пѣтли
    • [с.] 17
   • Глистіа и лисица
   • ПавՃнъ и врана
    • [с.] 18
   • Бълха
   • Вранъ и зміи
    • [с.] 19
   • Щорецъ и мравіи
   • Котка и мышкъы
    • [с.] 20
   • Ластовица и гарванъ
    • [с.] 21
   • Зміѧ
   • Чохварлига (птиче)
    • [с.] 22
   • Котка
   • Арабинъ
    • [с.] 23
   • Лисица и львъ
    • [с.] 24
   • Магаре и лисица
   • Ракъ и лисица
    • [с.] 25
   • Лисица и вепръ
   • Диво магаре
    • [с.] 26
   • Магаре и врань
   • Крѫтъ (слѣпа мышка)
    • [с.] 27
   • Дѫбъ и тръсть
    • [с.] 28
   • Крадцы
   • Плъзнацы
    • [с.] 29
   • Влъкъ и магаре
   • Свирецъ
    • [с.] 30
   • Магаре и жаба
   • Лисица и шипка
    • [с.] 31
   • Жѧби
    • [с.] 32
   • Градинарь и кՃче
   • Птицоловъ и чохвьрлига
    • [с.] 33
   • Пѫтникъ
    • [с.] 34
   • Елень (сьрна)
    • [с.] 35
   • Елень и лоза
   • Пѫтницы
    • [с.] 36
   • Вранъ и лисица
    • [с.] 37
   • Звѣздоброецъ
    • [с.] 38
   • Магаре-та
    • [с.] 39
   • Овчарь
   • Момчета и готварь
    • [с.] 40
   • Львъ и мечка
    • [с.] 41
   • Мравіи и гълѫбъ
   • Ракъ и маика мՃ
    • [с.] 42
   • Ѧре
   • Мышка
    • [с.] 43
   • Мечка и лысица
   • Трі волове
    • [с.] 44
   • Вѫглищарь и бѣлѧчь
   • Лебедъ
    • [с.] 45
   • Гостено-то кՃче
    • [с.] 46
   • Конь и магаре
    • [с.] 47
   • Жена и слՃгины
   • Мышки
    • [с.] 48
   • Овцы и кՃче
    • [с.] 49
   • Врана
   • Влъкъ и овца
    • [с.] 50
   • Овчарь и влъкъ
   • Лисицы
    • [с.] 51
   • Баба и кокошка
   • Жаба и орелъ
    • [с.] 52
   • Ѧстребъ и славеи
    • [с.] 53
   • Лисица и крокодиль
   • Лисица
    • [с.] 54
   • Лисица
   • Рыболовци
    • [с.] 55
   • Похвалникъ
    • [с.] 56
   • Селачанинь пѫтникъ
    • [с.] 57
   • Магаре
   • Моха и биволъ
    • [с.] 58
   • Моха на кола
   • Моха и воль
    • [с.] 59
   • Вълкъ и овца
   • Говедарско дѣте
    • [с.] 60
   • Магаре и славеи
    • [с.] 61
   • Старецъ
    • [с.] 62
   • Слънце и мѣсѧцъ
   • Жена мѫжелі-обна
    • [с.] 63
   • Агне и влъкъ
    • [с.] 64
   • Невозможныи обрыкь
   • Рыболовци
    • [с.] 65
   • Піѧница баща и сынъ
   • Рогачъ и шопаръ
    • [с.] 66
   • Моха и пчела
    • [с.] 67
   • Магаре
   • Мышка
    • [с.] 68
   • Мохи
   • Маика и сынъ
    • [с.] 69
   • Сынъ разблՃдныи
    • [с.] 70
   • Потопленіе на двама братѧ
    • [с.] 71
   • Непріѧтели
    • [с.] 72
   • Земледелецъ и сынове-тѣ мՃ
   • СтՃпанинъ и кՃче-та
    • [с.] 73
   • Лѣкаръ и бабичка
    • [с.] 74
   • Шаранъ и делфинъ
    • [с.] 75
   • Бобръ (кондՃсъ)
   • КՃче и готварь
    • [с.] 76
   • КՃче и влъкъ
    • [с.] 77
   • КՃче и пѣтелъ
    • [с.] 78
   • Львъ, магаре и лисица
   • Гледачъ
    • [с.] 79
   • Прилѣпъ, шипка и патица
    • [с.] 80
   • Болныи и лѣкарь
    • [с.] 81
   • Дърваръ и МеркՃріи
    • [с.] 82
   • Магаре и градиарь
    • [с.] 83
   • Овцаръ и море
    • [с.] 84
   • Праскова и ѧбълка
    • [с.] 85
   • Оси и еребицы
   • Малко-то рогаченце
    • [с.] 86
   • Заици и жѧби
    • [с.] 87
   • Магаре и конь
    • [с.] 88
   • Сребролі-обецъ
    • [с.] 89
   • Патки и жерави
   • Лъжецъ
    • [с.] 90
   • Комаръ и лъвъ
    • [с.] 91
   • Влъкь и жеравь
    • [с.] 92
   • Магаре и львъ
    • [с.] 93
   • Еленъ и львъ
   • Свыніѧ и кՃчка
    • [с.] 94
   • Львъ и влъкь
    • [с.] 95
   • Жена
    • [с.] 96
   • Косъ (птиче)
    • [с.] 97
   • Земледѣлецъ
   • Пчеларь
    • [с.] 98
   • МаимՃнъ и делфинъ
    • [с.] 99
   • Влъкъ и коза
   • Чавка и гѫлѫби
    • [с.] 100
   • Мравіи
    • [с.] 101
   • Прилѣпъ и котка
    • [с.] 102
   • Магаре и лисица
   • Человѣкь и песоглавець
    • [с.] 103
   • Рыбарь
    • [с.] 104
   • Говедарь
    • [с.] 105
   • Влъкъ и бабичка
   • Зміѧ и орачъ
    • [с.] 106
   • Пѫтницы и мечка
    • [с.] 107
   • Львъ и мышка
    • [с.] 108
   • Львь и мышка
    • [с.] 109
   • Пѣтель и алмазъ
   • Щорецъ и мравіи
   • Баба
    • [с.] 110
   • Воденичарь
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • Свѣтливо-то чьрвеиче
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
  • Мѫчни дՃми
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
  • Заглавіе
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
   • [с.] 124
  • Даватъ сѧ даръ на
   • [с. 125]
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]