Citation link:
 • Воскресникъ новъ, който содержава вокресныте вечерны, ѹтренни и ѹтренните стїхиры. Каквотосѧ пѣѧтъ днесь въ Патріархїата
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въ СՃббота вечеръ
   • [Начало первагѡ гласа]
    • Гласъ первый[...] Па
     • [с. 3]
     • [с. 4]
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Настіховнѣ. Гласъ первый[...]
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • ОтпՃстителенъ. Гласъ первый[...]
     • [с.] 10
    • Богородиченъ. Гласъ первый[...]
     • [с.] 11
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ[...]
     • [с.] 12
    • Антіфѡнъ. Гласъ[...]
     • [с.] 13
    • На хвалитехъ. Гласъ первый[...]
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
   • Начало фторагѡ гласа
    • Гласъ[...]
     • [с. 19]
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • На стіховнѣ. Гласъ[...]
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Слава И нынѣ. Богородиченъ[...]
     • [с.] 25
    • ОтпՃстителенъ. Гласъ Фторый[...]
     • [с.] 26
    • Слава И нынѣ. Богородиценъ[...]
     • [с.] 27
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ[...]
    • Антіфѡнъ. Гласъ[...]
     • [с.] 28
    • На хвалитехъ. Гласъ[...]
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
    • На ЛітՃргіи. Гласъ[...]
   • Начало третагѡ гласа
    • Гласъ[...]
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • На стіховнѣ. Гласъ[...]
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • ОтпՃстителенъ. Гласъ[...]
    • Богородиченъ. Гласъ[...]
     • [с.] 44
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ[...]
     • [с.] 45
    • На хвалитехъ. Гласъ[...]
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
   • Начало четвертагѡ гласа
    • Гласъ[...]
     • [с. 52]
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
    • На стіховнѣ. Гласъ[...]
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • Слава И нынѣ. Богородиченъ. Гласъ[...]
     • [с.] 60
    • ОтпՃстителенъ. Гласъ[...]
     • [с.] 61
    • Богородиченъ. Гласъ[...]
     • [с.] 62
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ[...]
     • [с.] 63
    • Антіфѡнъ. Гласъ[...]
     • [с.] 64
    • На хвалитехъ. Гласъ[...]
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
   • Начало петагѡ гласа
    • Гласъ петый[...]
     • [с. 71]
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Слава. Гласъ петый[...]
     • [с.] 79
    • ОтпՃстителенъ. Гласъ[...]
    • Богородиченъ[...]
     • [с.] 80
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ петый[...]
     • [с.] 81
    • Антіфѡнъ. Гласъ пѣтый[...]
     • [с.] 82
    • На хвалитехъ. Гласъ петый[...]
     • [с.] 83
    • Ірмологически[...]
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
   • Начало шестагѡ гласа
    • Гласъ[...]
     • [с. 91]
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • На стіховнѣ. Ірмологически. Гласъ[...]
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Слава и нынѣ Богородиченъ. Гласъ[...]
     • [с.] 98
    • ОтпՃстителенъ. Гласъ[...]
     • [с.] 99
    • Богородиченъ
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ[...]
     • [с.] 100
    • Антіфѡнъ[...]
     • [с.] 101
    • На хвалитехъ. Гласъ[...]
     • [с.] 102
    • Ірмологически[...]
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
   • Начало седмагѡ гласа
    • Гласъ седмый[...]
     • [с. 108]
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
    • На стіховнѣ[...]
     • [с.] 112
    • Слава и нынѣ Богородиченъ[...]
     • [с.] 113
    • ОтпՃстителенъ[...]
    • Богородиченъ[...]
     • [с.] 114
    • Сѣдалны Воскресны. Гласъ[...]
     • [с.] 115
    • Антіфѡнъ[...]
     • [с.] 116
    • На хвалитехъ[...]
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
   • Начало осмагѡ гласа
    • Гласъ[...]
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • На Стіховнѣ[...]
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Слава и нынѣ[...]
     • [с.] 129
    • ОтпՃстителенъ[...]
    • Богородиченъ[...]
     • [с.] 130
    • Сѣдалны Воскресны[...]
     • [с.] 131
     • [с.] 132
    • Антіфѡнъ[...]
     • [с.] 133
    • На хвалитехъ[...]
     • [с.] 134
    • Ірмологически[...]
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
  • Стіхиры ѹтренни
   • Ѹтреннѧ а҃. Гласъ[...]
    • [с. 139]
   • Ѹтреннѧ в҃. Гласъ[...]
    • [с.] 140
   • Ѹтреннѧ г҃. Гласъ[...]
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • Ѹтреннѧ д҃. Гласъ[...]
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • Ѹтреннѧ є҃. Гласъ петый[...]
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • Ѹтреннѧ ѕ҃. Гласъ[...]
    • [с.] 147
   • Ѹтреннѧ з҃. Гласъ[...]
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • Ѹтреннѧ и҃. Гласъ[...]
    • [с.] 150
   • Ѹтреннѧ ѳ҃. Гласъ петый[...]
    • [с.] 151
   • Ѹтреннѧ ι҃. Гласъ[...]
    • [с.] 152
    • [с.] 153
   • Ѹтреннѧ ι҃а. Гласъ[...]
    • [с.] 154
    • [с.] 155
  • Погрешки
   • [с. 156]
   • [с. 157]
   • [с. 158]
   • [с. 159]
   • [с. 160]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]