Citation link:
Abstract:
Жители от с. Сухиндол отиващи на работа в лозята.
 
Created:
1939
 
Spatial:
Сухиндол, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081771
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 55К; оп. 1; а.е. 131; л. 1.
 
Subject:
селянин; ръчен труд; селско стопанство; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesworkplaces