Current View
Citation link:
Title:
Дългосрочната стагнация - операционализиране на понятието, анализ на проявленията и формиране на критерии за ранно предупреждение : Автореферат / Дилян Николов Василев ; Науч. ръководител Мариела Ненова-Амар ; Рец. Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Димитър Георгиев Златинов.; The secular stagnation – operationalization of concept, analysis of manifestations and early warning criteria Dilian Nikolov Vasilev
 
Creator:
Василев, Дилян Николов; Vasilev, Diljan Nikolov; Ненова, Мариела Андонова науч. ръководител; Хубенова-Делисивкова, Татяна Стефанова рец.; Златинов, Димитър Георгиев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.8 "Икономика (Полит. икономия)" СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Макроикономика.; Стопански кризи.
 
*** *** ***
 
001:
001180218
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василев, Дилян Николов
 
245:
Дългосрочната стагнация - операционализиране на понятието, анализ на проявленията и формиране на критерии за ранно предупреждение :| Автореферат /| Дилян Николов Василев ; Науч. ръководител Мариела Ненова-Амар ; Рец. Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Димитър Георгиев Златинов.
 
246:
The secular stagnation – operationalization of concept, analysis of manifestations and early warning criteria| Dilian Nikolov Vasilev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 515.0 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
41 с. :| с цв. диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.8 "Икономика (Полит. икономия)"| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Макроикономика.| Стопански кризи.
 
700:
Vasilev, Diljan Nikolov| Ненова, Мариела Андонова| науч. ръководител| Хубенова-Делисивкова, Татяна Стефанова| рец.| Златинов, Димитър Георгиев| рец.