Current View
Citation link:
Title:
Геймърски общности онлайн и офлайн : Трансфер на социални отношения, нормативни и ролеви модели или паралелни всекидневни реалности : Автореферат / Деян Иванов Паскалев ; Науч. ръководител Милена Якимова ; Рец. Ивайло Стефанов Дичев, Таня Неделчева Христова.; Gaming communities online and offline Transferring social relationships, role and normative models or parallel everyday realities Deyan Ivanov Paskalev
 
Creator:
Паскалев, Деян Иванов; Paskalev, Dejan Ivanov; Якимова, Милена Якимова науч. ръководител; Дичев, Ивайло Стефанов рец.; Неделчева, Таня рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", шифър 05.11.01 (Социология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Социология 2021; Библиогр. л. 34-37; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Култура социологични проблеми.; Електронни игри социологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001182208
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Паскалев, Деян Иванов
 
245:
Геймърски общности онлайн и офлайн :| Трансфер на социални отношения, нормативни и ролеви модели или паралелни всекидневни реалности : Автореферат /| Деян Иванов Паскалев ; Науч. ръководител Милена Якимова ; Рец. Ивайло Стефанов Дичев, Таня Неделчева Христова.
 
246:
Gaming communities online and offline| Transferring social relationships, role and normative models or parallel everyday realities| Deyan Ivanov Paskalev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 500.4 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
37 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", шифър 05.11.01 (Социология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. Социология| 2021
 
504:
Библиогр. л. 34-37
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Култура| социологични проблеми.| Електронни игри| социологични проблеми.
 
700:
Paskalev, Dejan Ivanov| Якимова, Милена Якимова| науч. ръководител| Дичев, Ивайло Стефанов| рец.| Неделчева, Таня| рец.