Current View
Title:
Изследване на трифазни суспензии частици/вода/ масло втвърдяващи се поради образуване на капилярни мостове : Автореферат / Михаил Тонев Георгиев ; Науч. ръководители Петър А. Кралчевски, Кръстанка Г. Маринова ; Науч. консултант Красимир Д. Данов.; Examination of three-phase particle / water / oil suspensions hardening due to the formation of capillary bridges Mihail Tonev Georgiev
 
Creator:
Георгиев, Михаил Тонев; Georgiev, Mihail Tonev; Кралчевски, Петър Атанасов науч. ръководител; Маринова, Кръстанка Георгиева науч. ръководител; Данов, Красимир Димитров науч. консултант
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инженерна химия и фармацевтично инженерство 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Дисперсни системи.; Повърхностни явления.; Реология.
 
*** *** ***
 
001:
001143540
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Михаил Тонев
 
245:
Изследване на трифазни суспензии частици/вода/ масло втвърдяващи се поради образуване на капилярни мостове :| Автореферат /| Михаил Тонев Георгиев ; Науч. ръководители Петър А. Кралчевски, Кръстанка Г. Маринова ; Науч. консултант Красимир Д. Данов.
 
246:
Examination of three-phase particle / water / oil suspensions hardening due to the formation of capillary bridges| Mihail Tonev Georgiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.700 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
50 л. :| с табл., сх. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инженерна химия и фармацевтично инженерство| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Дисперсни системи.| Повърхностни явления.| Реология.
 
700:
Georgiev, Mihail Tonev| Кралчевски, Петър Атанасов| науч. ръководител| Маринова, Кръстанка Георгиева| науч. ръководител| Данов, Красимир Димитров| науч. консултант