Citation link:
 • Не освободителка, а потисница на народите :(Как Русия "освобождава" Украйна) /Д-р Лонгин Цехелски, украински депутат в Австрийския райхсрат.
  • Предна подвързия
   • Гръб предна подвързия
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • I. Как Русия "освобождава" Украйна?
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
  • II. Украйна и България.
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
  • III. Програма на Съюза за освобождаване на Украйна.
   • стр. 30
   • стр. 31
  • IV. Към европейското обществено мнение.
   • стр. 34
   • стр. 35
  • V. Възвание на Съюза за освобождение на Украйна към българския народ.
   • стр. 38
   • стр. 39
  • IV. Манифест на Общия украински съвет.
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
  • Съдържание
   • стр. [43]
   • стр. [44]
  • Етнографическа карта на Украйна.
  • Задна подвързия