Current View
Citation link:
Title:
Развитие на националната система за клинична специализация на лекарите - институционални, правни и финансови аспекти : Автореферат / Снежана Младенова Кондева ; Науч. ръководител Анастасия Бънкова
 
Creator:
Кондева, Снежана Младенова; Бънкова, Анастасия Миланова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Икономика и управление по отрасли - публичен сектор, иновации" СУ "Св. Климент Охридски", Стопански фак., Кат. "Икономика и управление по отрасли" 2018; Библиогр. под линия; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Лекари квалификация.
 
*** *** ***
 
001:
001158244
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кондева, Снежана Младенова
 
245:
Развитие на националната система за клинична специализация на лекарите - институционални, правни и финансови аспекти :| Автореферат /| Снежана Младенова Кондева ; Науч. ръководител Анастасия Бънкова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 868.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
43 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Икономика и управление по отрасли - публичен сектор, иновации"| СУ "Св. Климент Охридски", Стопански фак., Кат. "Икономика и управление по отрасли"| 2018
 
504:
Библиогр. под линия
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Лекари| квалификация.
 
700:
Бънкова, Анастасия Миланова| науч. ръководител