Citation link:
  • Цариградската топханенска конференция [Т.] 1.
    • Издателска корица с дарствен надпис от автора