Citation link:
Abstract:
Балкански войни (1912-1913). Изпращане на български войници на фронта.
 
Created:
1912
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400004
 
IsFormatOf:
№ 4591
 
Subject:
Балкански войни; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars