Citation link:
Abstract:
Студенти от Художествената академия в София, сред които е Екатерина Ненова /третата отляво/. Екатерина Ненова /1901-1980/ - българска художничка, съпруга на художника Иван Ненов.
 
Created:
началото на 20-те години на ХХ век
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13960182360100
 
IsFormatOf:
№ 44753
 
Subject:
художник; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld