Citation link:
  • Турски източници за новата ни история /От Д. Г. Гаджанов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев