Citation link:
 • Три повѣсти за дѣца-та. Хрістіанскы, нравственныи поучителны
  • [Корица и начални страници]
   • [Титул]
  • Миличы дѣтчица
   • [с.I]
   • [с.II]
  • Любезный ми сыне!
   • [с.III]
   • [с.IV]
   • [с.V]
   • [с.VI]
   • [с.VII]
  • Дрьвеныи крьстъ или утишеніе на злощастнити
   • [с.1]
   • [с.]2
   • [с.]3
   • [с.]4
   • [с.]5
   • [с.]6
   • [с.]7
   • [с.]8
   • [с.]9
   • [с.]10
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
   • [с.]20
   • [с.]21
   • [с.]22
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
  • Черква у една дубравѫ
   • [с.46]
   • [с.]47
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
   • [с.]56
   • [с.]57
   • [с.]58
   • [с.]59
   • [с.]60
   • [с.]61
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
   • [с.]65
   • [с.]66
   • [с.]67
   • [с.]68
   • [с.]69
   • [с.]70
   • [с.]71
   • [с.]72
   • [с.]73
   • [с.]74
  • Гълѫбче-то
   • Глава 1 ”Дондеже врѣмя имамы. Да дѣлаемъ благое ко всѣмъ”
    • [с.75]
    • [с.]76
    • [с.]77
    • [с.]78
    • [с.]79
    • [с.]80
    • [с.]81
    • [с.]82
    • [с.]83
    • [с.]84
   • Глава 2 ”Любите другъ друга”
    • [с.]85
    • [с.]86
    • [с.]87
    • [с.]88
    • [с.]89
    • [с.]90
    • [с.]91
   • Глава 3 ”Отъ плода древе познавается! И человѣцы отъ дѣлъ своихъ познаѭтся”
    • [с.]92
    • [с.]93
    • [с.]94
    • [с.]95
    • [с.]96
    • [с.]97
    • [с.]98
    • [с.]99
    • [с.]100
    • [с.]101
    • [с.]102
   • Глава 4 ”Любящимъ Бога вси поспѣшествуѭть во благое”
    • [с.]103
    • [с.]104
    • [с.]105
    • [с.]106
    • [с.]107
    • [с.]108
    • [с.]109
    • [с.]110
   • Глава 5 ”Въ руцѣ дѣлъ своихъ ятся грѣшникъ”
    • [с.]111
    • [с.]112
    • [с.]113
    • [с.]114
    • [с.]115
    • [с.]116
    • [с.]117
    • [с.]118
    • [с.]119
    • [с.]120
    • [с.]121
    • [с.]122
    • [с.]123
    • [с.]124
    • [с.]125
    • [с.]126
    • [с.]127
    • [с.]128
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]