Citation link:
Abstract:
Класна стая в Пастирско-богословското училище при манастира ”Св. Кирик и Юлита”.
 
Created:
около 1930
 
Spatial:
България, Асеновград
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450473
 
Subject:
1930; училище; манастир; интериор; AthPlus