Citation link:
 • [Турски пѣсни съ български слова]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Допълнителен лист r]
   • [Допълнителен лист v]
  • Макамъ Евичь
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Макам Хузам
  • Макам Махур
   • [с.] 3
  • Макам Мухаер
   • [с.] 4
  • Шаркѫ Хузам
  • Шаркѫ Сабах
   • [с.] 5
  • Шаркѫ
   • [с.] 6
  • Шаркѫ Хумза
   • [с.] 7
  • Газеми
   • [с.] 8
  • Новы пѣсни
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]